Open Media Art

Opening Open Media Art expositie  (Foto door Tomas Mutsaers, CC-by-SA)
Groepsfoto van de geselecteerde makers. Van links naar rechts: Tereza Ruller, Anna Klevan, Bram Bogaerts (Superposition), Elki Boerdam, Robin Smits (Superposition) (Foto door Brigitte Jansen, CC-by-SA)
What Images Have You Seen So far? van Elki Boerdam (Foto door Tomas Mutsaers, CC-by-SA)
Unfolded Cinematography van Superposition  (Foto door Tomas Mutsaers, CC-by-SA)
0800 - SUNSETS van Anna Klevan  (Foto door Tomas Mutsaers, CC-by-SA)
Kies Je Herinnering van Tereza Ruller  (Foto door Tomas Mutsaers, CC-by-SA)
Feedback sessie met externe expert Dirk Vis (Foto door Brigitte Jansen, CC-by-SA)
Feedback sessie met schetsen van Superposition (Foto door Brigitte Jansen, CC-by-SA)
Open Media Art is een initiatief van Beeld en Geluid om het deel van de collectie dat beschikbaar is gesteld onder open licenties te laten hergebruiken. Een talentontwikkelingstraject van acht maanden bod vijf makers de kans om nieuw werk te maken in reactie op, of gebruik makend van, deze collectie. Het project beoogt de kunstenaars op zoek te laten gaan naar innovatieve, interdisciplinaire concepten die de creatieve waarde van erfgoed collecties versterken. Gedurende het traject kwamen de makers regelmatig samen om hun individuele projecten te bespreken. Bij elke bijeenkomst werd een externe coach met expertise op het gebied van (online) mediacultuur uitgenodigd. Deze geven niet alleen de individuele deelnemers maar ook de groep als geheel input om hen zoveel mogelijk te stimuleren in het creatieve proces. De resultaten van het project werden zowel online als offline gepresenteerd in het voorjaar van 2017. Met deze intensieve samenwerkingen hoopt Beeld en Geluid niet alleen kennis over het werken met open licenties en hergebruik te delen, ook kreeg het instituut meer inzicht in de wensen en verwachtingen van de creatieve sector. www.openmediaart.nl Het project Open Media Art wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.